Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan den aanvang van die machtige strooming in de geschiedenis der menschheid, die wij het Christendom noemen, staat de gestalte van Jezus van Nazaret. Maar zij staat daar als eene omsluierde figuur. De bronnen voor onze kennis van Jezus' leven en werken zijn weinige. En deze zijn nog in hooge mate troebel. Dejoodsche, grieksche en romeinsche schrijvers uit de eerste eeuw onzer jaartelling geven ons geene ook maar eenigermate bepaalde berichten omtrent hem. Voor onze kennis aangaande hem zijn wij uitsluitend aangewezen op de nieuw-testamentische geschriften; dat wil dan zeggen: in de eerste plaats en voornamelijk op de Evangeliën. Die Evangeliën echter staan onmiskenbaar op valsche namen en zijn het werk van mannen, die geen ooggetuigen waren geweest van hetgeen zij beschrijven. In het beeld, dat zij van Jezus geven,

Sluiten