Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kon inderdaad niet anders. Maar het is niettemin iets, dat wij niet mogen navolgen. Wij hebben geen recht om te zeggen: Dat woord is zoo schoon, zoo verheven, dat moet van Jezus zeiven zijn; of: Dat kan Jezus onmogelijk zoo gezegd, dat kan hij onmogelijk gedaan hebben, het strijdt immers geheel tegen zijne beginselen. Wij mogen, om maar iets te noemen, niet vooropstellen, dat Jezus een godsdienstig universalisme heeft gehuldigd, dat dan door zijne eerste volgelingen, zelfs door zijne meest vertrouwde leerlingen niet verstaan en overgenomen is, zoodat van buiten af een nieuw man in hun kring in moest komen om beter dan zij den geest des Meesters te vatten en tot zijn recht te doen komen. Het is even goed mogelijk, dat Jezus zelf nog sterk in het joodsche particularisme bevangen is geweest en dat eerst Paulus, een Jood van afkomst, maar die zijne jeugd had doorgebracht in grieksche omgeving, den ban van dat particularisme verbroken en het Christendom tot universeelen menschheidsgodsdienst gemaakt heeft. En datzelfde geldt van tal van andere punten, waar tusschen uitspraken van tegenovergesteld karakter'

Sluiten