Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Jodendom hare aspiratiën en idealen heeft belichaamd. Daarnaast hebben anderen als het meest waarschijnlijke dit kunnen stellen, dat er wel een persoon van dien naam heeft bestaan, maar dat hij enkel is geweest een volksleider, gelijk er onder den druk van de romeinsche overheersching voor en na onderscheidene onder de Joden zijn opgestaan; die dan, als zoodanig terechtgesteld en gekruisigd, in de voorstelling van een volgend geslacht de held is geworden, die ook, en in de eerste plaats, voor eene verlossing op godsdienstig gebied had gestreden en geleden. En al meent men voor zich zeiven gronden te vinden om met deze radicale theorieën niet mede te gaan, het feit op zich zelf, dat zij door — ik herhaal het, ernstige — onderzoekers zijn kunnen gesteld worden, bewijst, hoe groot in deze vraag de onzekerheid is, hoe hier ten slotte niets zeker is dan de onzekerheid.

Intusschen, het is niet in de eerste plaats de door historische critiek gewekte onzekerheid aangaande Jezus' persoon en werk, die maakt, dat hij in ons geloofsleven niet alleen niet meer de

Sluiten