Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft, meetelt, in Gods wereldordening; evenals het dat inderdaad nog is in eene afgezonderde landelijke omgeving, waar de individuen als maatschappelijk gelijkwaardigen naast elkander staan. En eveneens gemakkelijk, te gelooven aan eene toekomst, ook voor gevallenen. De zondaars en zondaressen, die Jezus ontmoette — die, naar de Evangeliën telkens verhalen, heilbegeerig kwamen om zijn woord op te vangen — waren ze niet schuldelooze wezens in vergelijking met de verdierlijkte individuen, met wier bestaan m ij n geloof aan menschenwaarde en aan eeuwige bestemming van iederen individu te worstelen heeft? Neen, wanneer ik een ernstig mensch ontmoet, die ziende wat i k zie toch blijft gelooven, dan is dit mij eene bemoediging en opbeuring. En wanneer hij mij zegt, hoe hij niettegenstaande voor hem dezelfde bezwaren rijzen als voor mij zijn geloof weet vast te houden, dan is dit mij een krachtige steun voor mijn geloof. Maar bij Jezus van Nazaret vind ik dien steun niet. Ik kan niet mijn twijfel bezweren met mij zeiven voor te houden: Zie, Jezus heeft het toch geloofd, en hij was zooveel beter en wijzer dan gij; het

Sluiten