Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote vraag op, waarbij het om de grondgedachte zelve van ons christelijk geloof gaat: Telt wel de individu mee in Gods wereldordening? Heerscht niet veeleer in de menschenwereld dezelfde wet als overal elders in de natuur; in die natuur, die b.v. in de lente eene ontelbare massa vruchtbeginsels voortbrengt, om tot rijpheid te komen of wel, reeds in kiem door de nachtvorst verwoest of vroeger of later in hunne ontwikkeling door een stormvlaag gestuit te worden, al naar het valt? En wederom, wanneer deze twijfel zich in mij verheft, dan geeft het mij daartegenover geen steun, te weten en mij voor den geest te roepen, dat Jezus vast heeft gestaan in het geloof aan goddelijke zorg voor den individu. Want dat wat in mij op dit punt twijfel wekt heeft hij niet gekend. Met den grooten vijand, die mijn geloof hier bestookt, heeft hij niet te kampen gehad. Die bestond voor hem nog niet.

Wanneer ik door het zien van de stoffelijke en zedelijke ellende in de wereld met mijn geloof aan een heilig en liefderijk wereldbestuur in de war geraak, dan kan een orthodox Protestant mij niet helpen om mijne bezwaren te overwinnen.

Sluiten