Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar, hoor ik met verontwaardiging mij toevoegen, de man van smarten in Gethsémané, de heldhaftige duider aan het kruis, de held der volkomen zich gevende, geheel zich zeiven vergetende liefde, blijft die niet spreken ook tot Modernen, tot hen spreken van het hoogste en beste wat in een menschenleven kan zijn, tot Modernen spreken met geheel dezelfde kracht als tot orthodox-geloovigen? Ik antwoord: Hier wordt het gansch iets anders. De Jezus, die aldus gelijkelijk tot Modernen en tot Orthodoxen spreekt, is niet de historische Jezus van Nazaret, maar eene ideale voorstelling, niet inderdaad aan de historie ontleend, maar veeleer daarin gelegd.

Eigenaardig spreken Modernen gaarne van hun Jezus. De daarmede gemaakte onderscheiding is volkomen juist. En daarin ligt meer nog, dan vaak hun, die haar maken, zeiven duidelijk is. Want het is niet eenvoudig dit, dat zij zich heenzetten over de onzekerheid, waarin wij ten opzichte van den historischen Jezus verkeeren, en willekeurig het in de Evangeliën van dezen gegeven beeld voor eene in hoofdzaak getrouwe voorstelling verklaren. Noch ook enkel dit, dat zij dit beeld

Sluiten