Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

datgene wat wij in ons zeiven hebben verwerkt. En allerminst geldt het van kennis aangaande God en de goddelijke dingen. Wat wij op geloofsgebied hebben overgenomen, dat zijn uitdrukkingsvormen enkel; uitdrukkingsvormen, waarin zij, van wie wij ze overnamen, den inhoud van hun godsdienstig bewustzijn uitspraken en waarin wij nu onzen inhoud leggen; een inhoud, die, zoo hij en voor zoo ver hij werkelijk godsdienstig verdient te heeten, de vrucht is van persoonlijke geestelijke ervaring.

Inderdaad is dan het werk van Jezus, dat wat hem zijne groote beteekenis in de wereldgeschiedenis geeft, dit geweest: Hij heeft in zijne omgeving eene geestelijke opwekking gewerkt, die menschenzielen zich deed openen, wijder dan te voren, voor God. Zijn woord en leven heeft menschen, die met hem in aanraking kwamen, voorbereid en in staat gesteld om klaarder te verstaan wat God tot en in hen sprak. Maar hun geloof, hun innerlijk godsdienstig bezit, was niet de vrucht van z ij n werk, maar van hetgeen God rechtstreeks in hen, in hen persoonlijk, werkte,

Sluiten