Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een diepen indruk op ons had gemaakt, wilden wij er nu zelf alles van weten en sloegen wij de evangeliën op. Doch daar stuitten wij al ras op allerlei tegenstrijdigheden, die door bevooroordeelde theologen kunnen worden weggedoezeld, maar die aan 't onbevangen oog zich als onverzoenlijk voordoen. Hier staat niet één Jezus, neen, hier staan meerdere Jezusbeelden voor ons. Aan de eene zijde een mensch als onzer een, natuurlijk, eenvoudig en gewoon, rijk begaafd ja, groot en edel, maar toch deelend in de eigenaardige denkbeelden en dwalingen van zijn tijd, toch niet vrij van menschelijke zwakheden en tekortkomingen. Als kind neemt hij toe in wijsheid en grootte (Luc. II : 52) zich ontwikkelend als ieder ander menschenkind en bezorgt hij zijn ouders, zonder hun medeweten achterblijvend in den tempel, noodelooze onrust (Luc. II: 48, 49). Als man staat hij aan verzoeking bloot en wijst ten slotte den duivel met een „ga weg, satan!" van zich. Zoo noemt hij zijn lievelingsdiscipel Petrus een satan, een ergernis, omdat diens verleidelijke aansporing om zich niet in het Jeruzalemsche gevaar te begeven eenige bekoring voor hem heeft (Matth. XVI: 23).

Sluiten