Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwe loot opschieten. Uit Bethlehem, David's stad, zou een Messias voortkomen. Die verwachting aanvankelijk zinnelijk en eng-nationaal wordt door de grootste profeten Jesaja, Jeremia en Ezechiël steeds meer geestelijk gekleurd. Zij handhaaft en ontwikkelt zich in de Babylonische ballingschap, zij krijgt nieuw voedsel in den strijd der Maccabeërs tegen de Syrische overheersching; zij houdt zich staande onder den Romeinschen druk, ja zij deelt zich mede aan de GriekschRomeinsche wereld. Daar smelt zij samen met de hoop op een aanbrekende gouden eeuw na de stormen der burgeroorlogen. De dichters der eeuw na Augustus, Vergilius en Horatius zijn vol van deze verwachting. Verschillende keizers voelden een onweerstaanbaren drang naar het Oosten. Die verwachtingen en beschouwingen had het verstrooide volk Gods door de energie en de standvastigheid van zijn geloof aan het Heidendom ingeënt. Geeft niet de sage der Wijzen uit het Oosten daarvan een aanschouwelijke schildering? *)

Reeds van oudsher trouwens had het Christus-

') Verg. Keim, Geschichte Jesu von Nazara I p. 289 v.v.

Sluiten