Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ideaal geleefd in 't hart der Grieken in den vorm der heroën-vereering. Een heros was bij hen een man die als de goden is, van Gods geslacht, van vaders of moeders zijde van goddelijke afkomst. Denk aan Herakles, den zoon van Zeus en Alkmene; zijn mythe vertoont een merkwaardige overeenkomst met die van den Christus. Had Herakles een goddelijken vader en een menschelijke moeder, Christus is de zoon van den Hemelschen Vader en van de maagd Maria. Wordt Herakles als kind bedreigd door slangen, het Christuskind moet vluchten naar Egypte voor de lagen die koning Herodes hem legt. Staat Herakles op den tweesprong tusschen deugd en ondeugd, Christus wijst in de woestijn den Satan zegevierend van zich. Beiden treden op, herstellend en leven wekkend. Herakles ontrukt Alcestis aan de armen van den dood, Christus doet Lazarus verrijzen uit het graf. Niet alleen Herakles, ook Christus heeft een Augiasstal gereinigd, waar de geesel van zijn bezielend woord den vormendienst van het Judaïsme zweepte en hij offeraars en wisselaars uitdreef uit den tempel. En vaart Herakles op een wolk naar den Olympos, ook Christus stijgt ten hemel

Sluiten