Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven in de Heidenwereld rond en was alzoo Jood en Heiden tegelijk. In hem blijkt ten duidelijkste hoe het Christus-ideaal onafhankelijk van den historischen Jezus ontstond. Immers Paulus had Jezus niet persoonlijk gekend, had niet zelf zijn onderwijs genoten en stond, als later geroepene, buiten den engeren apostelkring. Opmerkelijk is 't dan ook dat hij van Jezus' leven en prediking niet de minste notitie neemt. Diens redenen en gelijkenissen worden door hem hoegenaamd niet vermeld. Slechts een enkel woord, aan Jezus toegeschreven: „het is zaliger te geven dan te ontvangen" wordt in zijn afscheidsrede tot de oprichters der Ephezische gemeente in 't voorbijgaan door hem aangehaald (Hand. XX : 35b). Overigens schijnen de bijzonderheden van Jezus' leer hem niet het minste belang in te boezemen. Hij vormt zich zijn eigen Christus. Die Christus is de tweede Adam, het hoofd van een nieuw menschengeslacht (1 Cor. XV : 45). Niet op zijn leven hier op aarde, maar op zijn kruisdood, zijn opstanding en zijn verheerlijkt leven komt het aan. Hij droeg aan het kruis de straf die de zondaren verdiend hadden; hij heeft ons verlost

5

Sluiten