Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een hoog zedelijke beteekenis heeft dit Christusideaal. Niet op de uiterlijke daad, maar op de innerlijke drijfveer komt het hier aan. De zondige tollenaar staat hier zedelijk veel hooger dan de zelfvoldane Pharizeër. Gij veroordeelt moord en doodslag, maar wat zijn zij anders dan uitingen van dien haat en dien wrok die gij zelf wellicht koestert in uw hart. Gij werpt de overspelige een steen naar 't hoofd, maar voedt intusschen zelf in uw hart een onreinen lust. Gij veracht den meineedige, maar zijt zelf wellicht oneerlijk, onwaar en onbetrouwbaar. Deze Christus is de radicale hervormer van het zedelijk leven. Hij klimt tot de bronnen op, hij daalt tot den wortel neer. Niet wat van buiten tot den mensch ingaat, maar wat van binnen uit hem voortkomt, dat verontreinigt den mensch. Alzoo op algeheele zinsverandering, op innerlijke wedergeboorte, op de opstanding tot een nieuw geestelijk leven komt het aan.

Zoo is deze Christus de hervormer niet alleen van het individu, maar ook van de gemeenschap. Wat in het oude christendom ontbreekt, dat treedt in het nieuwe op den voorgrond, de sociale be-

Sluiten