Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord: „steek het zwaard in de schede, wie het zwaard opnemen zullen door het zwaard vergaan". Het ideaal der heilige, belangelooze, onuitputtelijke liefde veroordeelt alle haat en wrok en vijandschap.

Maar ook de Christus Consolator wandelt rond in onze maatschappij. Hij neemt de gestalte aan van den vertroostenden vriend die 't leed zijns vriends verzacht allereerst door in te gaan in zijn lijden, dus met hem mee te voelen en hem alzoo den last te helpen dragen; hij belichaamt zich in de liefdevolle pleegzuster die met onuitputtelijk geduld de luimen en driftbuien van haar armen patiënt verdraagt. Hij staat op in den gezonden philantroop die de gevallene bij de hand vat, over het verwaarloosde kind zich ontfermt of noodlijdenden door werkverschaffing stoffelijk en zedelijk opheft.

Of Thorwaldsen's Christus komt ons voor den geest, de man vol rustige kracht en teedere ontferming, die, zelf pal staande als ziende den onzienlijke, met uitgestrekte armen alle vermoeiden en beladenen toeroept: „komt tot mij en ik zal u rust geven".

Sluiten