Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

besluit: dat het zóó of zóó gebeurd is; óf misschien: dat wij niet meer in staat zijn te zeggen, hoe 't gebeurd is. Maar er zijn ook herinneringen, waartoe wij gaarne nog eens terug keeren, niet omdat de juiste gang van zaken ons zooveel belangstelling inboezemt, maar omdat zij een rijke bijdrage hebben geleverd tot ons levensgeluk. Als zij weer voor ons opkomen, doen zij een wijle de vreugde of 't genot, dat zij ons gaven, herleven. Dat doen zij vooral, als die vreugde was van de hoogste soort, van geestelijken aard. Er waren ook gebeurtenissen, die tot ons kwamen als krachten ter verhooging van onze stemming of ter verheffing en loutering van ons innerlijk zijn. Zij zeiven gingen voorbij, maar wat zij achterlieten bleef als een onvervreemdbare schat van ons zieleleven.

De weetgierigheid kan zeer onbevredigd blijven, terwijl het heilsverlangen een rijke voldoening vindt. Van een ontmoeting, die wij hadden, van een boek, dat wij lazen, van een gedachtengang, dien wij doormaakten, kunnen wij ons de bizonderheden in 't geheel niet meer te binnen brengen. Wij weten er eigenlijk niet anders van dan dat

Sluiten