Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar te vervullen en lijdend onder 't besef zijner onmacht, angstig voor een God, die hem veroordeelt: ziedaar de Paulus voordat ,,'t Gode behaagd had Zijn Zoon in hem te openbaren". Bevrijd van dwang en angst, opgeheven tot en blij genietend van de gemeenschap met een God, die zelf Zijn vergevende Genade tot hem gezonden heeft, om er zijn ziel mee te vervullen, te verwarmen, te zaligen: ziedaar de Paulus van later dagen. En tusschen die beiden in staat voor hem Jezus Christus, door wien hij alles geworden is, wat zijn toestand van nu maakt tot de blijde tegenstelling van zijn ellende van voorheen. En de vierde Evangelist, als hij zegt: „Zoovelen Hem aannemen, geeft Hij macht om kinderen Gods te worden", als hij Hem ,,'t Brood des levens", „het Licht der wereld", „De Weg, de Waarheid en het Leven" noemt, wat zijn het anders dan pogingen om onder woorden te brengen de ervaring, die hij zelf en anderen hadden opgedaan van de kracht Gods, die op hen gewerkt had en die tot hen gekomen was onder den naam Jezus Christus? 't Nieuwe Testament moge een weinig betrouwbaar geschiedboek zijn van

Sluiten