Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eischers-gezindheid eerst door een ofter moet worden voldaan, voor dat zijn Vadersgezindheid zich kan en mag laten gelden! Ik denk dat het Evangelie, toen onze Richting opkwam, juist lang genoeg zijn licht had laten schijnen in de harten van menschen, om 't nu niet langer te dulden, dat het altijd zijn stralen moest heenzenden door de donkere wolk van dit oud-testamentisch Godsbeeld. En met den zondeval en het schulddelgingsofïfer vielen de hoofdpunten van de Kerkelijke Christologie weg.

Zoo dan, wat wij verloren op 't gebied der historie is: Vooreerst al wat in 't traditioneele leven van Jezus, boven het natuurlijk menschelijke uitgaat in den aard der omstandigheden en de macht over de omstandigheden. En ten andere: alle geloof aan de mogelijkheid om ten aanzien van t geen dan overblijft, uit de voorhanden bronnen tot ontwijfelbare en onbetwistbare zekerheid te komen. En wat wij verloren op 't gebied der gemoedsreligie is: Vooreerst alle instemming met den vorm waarin de tot dusver heerschende Christologie de waarheden tot menschen brengt, die zij voor hun zieleheil

Sluiten