Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodig hebben. En ten andere: alle behoefte aan een Heiland, die tot taak zou hebben, belemmeringen weg te ruimen tegen ons heil, gelegen niet in ons, maar in Gods gezindheid tegenover ons.

De laatstgenoemde verliezen zal niemand, die ze geleden heeft, droevige verliezen achten. Veeleer heilzame ontlastingen, 't Is geen verarming maar verrijking der gemoedsreligie, als een heilswaarheid, waarin zij zich gelukkig gevoelt, zelve den vorm verbreekt, die eenmaal haar droeg, maar nu haar gaat knellen. Dat is altijd een bewijs van dieper inzicht in die waarheid, van inniger vereenzelviging van 't hart met haar inhoud. In den naam Jezus Christus heeft zich altijd uitgesproken de ervaring van een werk Gods aan 't innerlijke leven, waarvoor het boven alles dankbaar was. Die ervaring moet gelijk iedere andere van 't vroom gemoed, tot altijd zuiverder uiting komen, zich omzetten in altijd hoogere en harer waardiger denkbeelden, door telkens op zij te zetten wat vroeger bevredigde, maar nu belemmerend zou gaan werken. Zoo is

Sluiten