Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God zich vertoonen wil, nog slechts ten halve gezien. In antwoord op die terugwijzing verdubbelt het slechts de kracht en den aandrang van zijn noodiging, verzekert het ons, dat het de belemmeringen daarbinnen in ons niet vreest, dat het van ons niet eischt, ze machteloos te maken, maar zelf ze overwinnen zal. 't Behoort tot den aard en het wezen van den Zoon, die door den Vader bezield wordt in alles, dat Hij zich geeft aan menschen met een Liefde, die niets van hen eischt, maar hen omvat met een kracht, die ze niet loslaten kan, voordat Hij ze heeft ondergebracht onder dezelfde hoede en leiding, waarin Hij zelf zich zalig gevoelt. O, dat wondere schouwspel van die worsteling die uitloopt op 't kruis! Wat zou in staat zijn hem ter harte te gaan boven 't heil van zielen als de zijne? Wat zou 't zwijgen kunnen opleggen aan de deernis van zijn hart met hun onvrede en hun vernedering. aan 't verlangen der liefde, om ze te verlossen uit de ban der zonde, waarin zij kwijnen en lijden ? De vijand van hun heil is z ij n vijand. Hij kent van dien vijand de macht. Hij weet, hoe die vijand hen misleidt en verblindt, zoodat

Sluiten