Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschen omvat, niet om hun verdienste of hun beminnelijkheid, maar alleen omdat zij menschen zijn, en zooals zij zijn, en niet rusten zal voordat zij ze ontworteld heeft aan al wat hun geluk in den weg staat. Hij is niet alleen de levende Noodiging Gods, om zich over te geven aan Zijn leiding, maar hij is ook de levende Kracht Gods, om ten slotte allen onder die leiding te trekken en allen tegenstand tegen die overgave te overwinnen.

Dat is Jezus Christus. Hem verliezen wij niet. Geen historische critiek en geen wetenschap, van welken aard ook, kan hem deren. Hij behoort aan alle tijden en alle volken. Men heeft ons wel verweten, dat hij ons eigen maaksel is, dat alle tijden en alle volken hem gebruikt hebben om hun eigen idealen en hun eigen voorstellingen van God af te beelden. In dat verwijt moge deze waarheid liggen, dat alle tijden en alle trappen van geloofsleven hun eigen mate van vatbaarheid hebben, om meer of minder stralen op te vangen van 't Licht der volkomen zuivere Liefde, dit is juist 't bewijs van zijn levenskracht, dat ieder nieuw inzicht altijd weer met Hem in verband

Sluiten