Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven te geven. Menschenharten kunnen zich die Alregeering niet beter voorstellen, dan door ze te zien in handen van Jezus Christus. Hun vertrouwen en hun dank zij gericht op, hun gebed stijge op tot den God, die hen aanziet als met 't gelaat van Jezus Christus.

Wat wij verloren beteekent niet veel bij 't geen wij behielden, 't Valt niet moeilijk er vrede mee te hebben, dat wij wat armer zijn dan anderen in historische verzekerdheid omtrent voorvallen en daden, die voor vele eeuwen hebben plaats gehad op aarde, als wij te doen hebben met een feit, dat het heilsverlangen niet minder bevredigt, ook al laat het de weetgierigheid veelzins onvoldaan. En 't valt nog minder moeilijk er vrede mee te hebben, dat de kracht Gods tot heiliging en zaliging van ons zieleleven, in Jezus Christus gegeven, niet meer voor ons staat in dogmatische vormen, die zich voor ons eerlijk denken, en vooral voor ons godsdienstig voelen niet konden handhaven.

Maar erkend moet het worden, dat wij minder gemakkelijk dan anderen instemming ons

Sluiten