Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts waarde hebben kan voor de betrekkelijk weinigen, bij wie de behoeften, die in de diepte zich met eenige kracht doen gelden.

Dat is bij onze Richting 't geval. Niet graag zou ik het boeken als een verlies, in den zin van 't tegenovergestelde van winst. Maar waar wij vragen naar 't geen wij door den invloed der Moderne Richting verloren in den zin van kwijt raakten, daar moeten wij er nadruk op leggen: Onze waardeering van Jezus Christus mist alles, waardoor zij kans heeft een populaire te worden.

Vooreerst kan zij zich niet beroepen op eenig gezag, t Van-boven-af-opgelegde ontbreekt haar geheel. Den indruk geven, dat een Macht, die te gebieden heeft, eischt het aannemen van haar historische en leerstellige beschouwingen, dat kan zij niet. Zij kan haar recht om waarheid toe te kennen aan haar beginselen en overtuigingen niet ontleenen aan eenige Kerk, die van omhoog ingesteld, noch aan eenig boek, dat van omhoog als orakel naar de kinderen der aarde gezonden is. De grond, waarop zij haar recht van spreken bouwt, is wel veel steviger, dan eenig gezag van

Sluiten