Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is nabij gekomen". Zoo luidde ook de prediking, waarmede na Johannes is opgetreden Jezus van Nazareth.

De hoofdgedachte daarvan heeft zich echter met zijn persoon veel inniger verbonden dan met iemand anders. Hij zelf is door zijn aanhangers als de lang verwachte Messias of Christus erkend, en wanneer thans over den Christus gesproken wordt, denkt men algemeen uitsluitend aan hem.

Wat hij ermee bedoelde, toen hij zich Christus noemen liet?

Het is — dat ligt voor de hand — van groot belang dit te weten, wanneer wij willen nagaan, in welke verhouding wij ons tot hem behooren te plaatsen, en willen onderzoeken, of, en zoo ja in welken zin, wij hem den titel Christus kunnen geven.

Hier liggen echter bezwaren. De bronnen toch, waaruit wij onze kennis moeten putten, zijn allerminst helder en klaar. Men stuit in de evangeliën herhaaldelijk op tegenstrijdige berichten en elkander uitsluitende voorstellingen, en moet daarom voortdurend schiften, vergelijken en controleeren.

De stand van zaken is van dien aard, dat

Sluiten