Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zien, en toen ook getracht hebben, in de Messiaansche profetiën van het Oude Testament van zijn lijden eenige aankondiging te vinden.

Is dit juist, kan dus het geloof, dat Jezus de Christus was, ook niet zijn ontstaan in later tijd, maar moet het gedurende zijn leven, althans bij sommigen, zeer sterk zijn geweest, dan moet hij wel zelf aan die beschouwing zijn zegel hebben gehecht. Hij moge den Christus-naam hebben opgevat in gewijzigde beteekenis, het geloof in zijn waardigheid had niet zoo sterk kunnen zijn, en vooral niet zoo sterk kunnen blijven, als hij niet zelf den naam had aanvaard.

Ik meen te mogen komen tot de volgende voorstelling.

Met Johannes en al zijn volksgenooten moet Jezus zich hebben geplaatst op den bodem der Oud-Testamentische verwachtingen.

Dachten toen echter de meesten uitsluitend aan toekomstige macht en glorie, liet Johannes weer gelden het zedelijke element, daarbij staande onder den invloed van het echt Joodsche denkbeeld, dat God als rechter zijn trouwe dienaren

10

Sluiten