Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich niet geheel heeft losgemaakt, en zonder verband daarmee is opgetreden als de stichter van een nieuwe godsdienstige gemeenschap?

De vraag is moeilijk te beantwoorden. Had hij bij zijn volksgenooten in de Messias-verwachting geen aanknoopingspunt gehad voor zijn beginselen, dan zou hij misschien geen kring van geestverwanten hebben kunnen verzamelen, beslist en doortastend genoeg, om met den voorvaderlijken godsdienst te breken. En stellig zou het Christendom zich niet zoo spoedig hebben verbreid, als men zijn stichter niet had kunnen voorstellen als den van ouds beloofden verlosser.

Maar aan den anderen kant zou het Christendom, indien het hem gelukt was dat te stichten los van die verwachting, niet hebben geleden onder de vermenging met Oud-Testamentische bestanddeelen, waardoor het dikwijls zooveel van zijn zuiverheid en hoogheid heeft ingeboet, en zou er met zijn persoon allicht wat minder afgoderij zijn gepleegd.

Dat Jezus deed zooals hij deed, is echter niet meer dan natuurlijk. Hij stond op Israëlietischen bodem en was kind van zijn tijd, hoeverre hij

Sluiten