Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

macht. Die beginselen zijn hoofdzaak, en zij zouden hun hooge beteekenis behouden, al wisten zij niets van hem, die ze eenmaal verkondigde, of al bleken de berichten, die wij over hem hebben, alle onjuist. Maar dat hij zelf die beginselen als het ware heeft belichaamd, hun krachtige en zegenrijke werking heeft laten zien in eigen persoon en leven, is toch van bijzonder belang.

Leeringen wekken, maar voorbeelden trekken. Ik vermoed, dat altijd meer menschen tot Jezus' beginselen zijn gebracht door de aantrekkingskracht van zijn persoon dan door die van de beginselen zelf.

Wie zich zijn beeld voor den geest roept, zijn leven in gedachte medeleeft, zich verplaatst in zijn toestand, en zich indenkt in zijn zieleleven, kan bezwaarlijk onbewogen blijven. Hij moet haast wel komen onder den invloed van zijn persoonlijkheid, zoo zacht en zoo krachtig, zoo teeder en zoo doortastend, zoo liefdevol en zoo onverschrokken, en zich machtig tot hem aangetrokken voelen.

Het is uiterst heilzaam voor het innerlijk leven,

Sluiten