Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u, o God! dat ik niet ben als de anderen", maar... van die stemming dreigt gedurig iets binnen te sluipen en is menigmaal iets aanwezig in het hart van velen, zoo niet van allen.

Die misleidende eigengerechtigheid, die zulke droevige gevolgen heeft voor geheel het innerlijk leven, kan op verschillende wijzen worden bestreden. Het is hier de plaats niet, om daarbij stil te staan. Maar wel, om te zeggen, dat ook het voeling houden met Jezus tegen die kwaal uitnemende diensten kan bewijzen.

Niet licht zal iemand zich groot gevoelen, wanneer hij staat naast een edeldenkend, hoogstrevend mensch. Stellig zal hij het niet doen, wanneer hij komt onder den indruk van diens zedelijk overwicht. En komt niet ieder onder dien indruk, die naar den geest zich bevindt in Jezus' tegenwoordigheid ? Wanneer dit dan herhaaldelijk het geval is, en zijn beeld gedurig met iemand leeft, dan moet ook telkens de opkomende eigengerechtigheid weer worden verdreven en plaats maken voor nederigheid.

Het gevoel van zelfvoldaanheid, dat menig gemoed verhardt en ondiep maakt, hangt, behalve

Sluiten