Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

makkelijk toe, er zich ook zelf maar niet over te verontrusten.

Maar dat mag toch niet. Wij moeten haat en wraakzucht in ons veroordeelen als zonde en schuld.

Ongetwijfeld. De eischen, die de wereld stelt, zijn veel te laag. Met de vervulling daarvan mogen wij niet meenen genoeg te hebben gedaan. Wie ermee tevreden is, verloochent zijn adel, is ontrouw aan zijn diepste wezen, toont zich zijn afkomst als kind van God geheel onwaardig.

Tegen zulk een platheid, die uitloopt op verlagende zelfverminking, moet ernstig worden gewaakt, te ernstiger omdat het gevaar er voor allerminst denkbeeldig is.

Ook dit kan weer geschieden met verschillende middelen, waarop in dit verband niet gewezen kan worden. Maar zeker is wel, dat ook hier het voeling houden met Jezus'persoonlijkheid een uitnemende uitwerking hebben kan.

Wanneer iemand gedurig hem aanschouwt in zijn lichtende grootheid, zijn onbegrensde toewijding en reine liefde, zou hij dan kunnen meenen, genoeg te hebben gedaan, zoo de wereld hem fatsoenlijk noemt? In zijn nabijheid wordt het

Sluiten