Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermeerdert toch meestal het eigen geloof. En het geloofsleven kan er ook door worden verdiept en verrijkt, omdat wij bij hem in aanraking komen met een vroomheid, zóó innig, zóó diep en zóó warm, dat de eigen ziel, in biddende ontroering, er nader door gebracht wordt tot den Vader.

Deze invloed behoeft waarlijk niet van geringe beteekenis te zijn.

Zal de persoonlijkheid van Jezus op zoodanige wijze waarde hebben voor ons zedelijk en godsdienstig leven, dan dienen wij ons te houden aan wat naar ons oordeel omtrent hem vaststaat als geschiedkundige waarheid.

Dit spreekt eigenlijk vanzelf. Maar terwille van hetgeen wel gezegd is over de beteekenis van het onderzoek naar hetgeen uit de evangelische berichten als historisch mag worden beschouwd, moet het toch even worden opgemerkt.

Het spreekt eigenlijk vanzelf. Zeker. Want de mogelijkheid van zulk voeling houden met den persoon van Jezus, als ik omschreef, valt weg, wanneer iemand niet overtuigd is, dat Jezus inder-

Sluiten