Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daad geweest is en gedaan heeft zooals hij zich voorstelt.

Ja, indien wij van hem een beeld ons ontwerpen, dat niet historisch is, dat feitelijk slechts weergeeft wat ons het hoogste en edelste toeschijnt, doch waarvan wij in gemoede meenen, dat het beantwoordt aan de werkelijkheid, indien wij dus, zonder ons daarvan bewust te zijn, een voorstelling van hem maken, die ons ideaal van menschelijke volkomenheid vertegenwoordigt, dan gaat er dezelfde kracht van uit. Wij houden ons dan immers ook aan wat wij als historische waarheid beschouwen.

Maar indien wij ons met bewustheid hem denken als ideaal, indien wij weten, dat aan het beeld, dat wij van hem ons vormen, de werkelijkheid öf niet óf slechts gebrekkig beantwoordt, dan kan dat niet het geval zijn. Zulk een ideaal kan dan toch wel beteekenis voor ons hebben en invloed op ons uitoefenen. Een ideaal is altijd van invloed. Maar het is dan een invloed, die werkt op geheel andere wijze, en die bovendien buiten den persoon van Jezus van Nazareth omgaat.

Zijn wij in dezen dan afhankelijk van wat het

Sluiten