Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het behoeft voor niemand waardeloos te zijn. Het moet echter ook — anders loopt het ten slotte verkeerd — voor niemand het eenige wezen.

En allerbedenkelijkst is de toestand geworden, wanneer men vergeet, dat zijn persoon niet meer zijn kan dan een middel.

De hoofdzaak is, dat het hart komt tot den Vader en aan Hem zich hecht.

De rechtstreeksche en persoonlijke gemeenschap met God is van het godsdienstig leven grond en middelpunt.

Van onze betrekking tot Hem moeten wij trachten ons steeds dieper en levendiger bewust te worden, daardoor moet worden beheerscht het leven in al zijn uitingen. Dat is het allervoornaamste, het eerste en het laatste, en daarom moeten wij de meeste aandacht schenken aan het eigen binnenste, en dat, ten einde het te brengen in den hoogsten en zaligsten toestand, pogen te doordringen van de Christelijke beginselen.

Voor ons godsdienstig leven is dan ook de beteekenis van Jezus' persoon op lange na niet zoo groot als die van zijn beginselen.

Daarom kan het vrome hart met gerustheid

Sluiten