Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Israels en Maris rekenen Toorop tot de groote meesters van onzen tijd. Dat maakt ons niet alleen voorzichtig in ons oordeel bij den aanvankelijken indruk van zonderlingheid maar spoort ons tevens aan om gezet en aandachtig het volle licht dier schoonheid te zoeken, waarvan wij nog slechts een schemering bespeurden. Immers mannen als Israels en Maris zijn voor ons autoriteiten op artistiek gebied.

Door de kunst is Christus in de laatste tientallen jaren op allerlei wijzen als rechter geteekend, die ons maatschappelijk leven onderzoekt en veroordeelt. Ik herinner aan de beroemde parabel van Russell Lowell, aan Lynn Linton's Joshua Davidson, aan Stead's If Christ Came to Chicago, aan Sheldon's In his Steps, aan dat allerernstigste nummer van dat allerfrivoolste spot- en hekelblad 1' Assiette au Beurre, La Redemption van Vogel.

Als Christus eens wederkwam ..., dat is het motief van al die werken. Het is niet toevallig, dat zij juist door de socialisten veel gelezen en warm geprezen zijn. Ondanks den vurigsten haat tegen kerk en godsdienst buigt ook menige

Sluiten