Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot een politieke beweging tegen vreemde overheersching heeft Jezus zijn volk niet aangezet. Pilatus vond immers in hem geen schuld. Sociale hervormingsplannen gaf Jezus niet. Het is waar, dat Jezus boven deze dingen stond. Hij gaf zedelijke en godsdienstige beginselen, geen wetenschap van de maatschappij en haar toekomst, die immers pas in den nieuwen tijd is ontstaan.

De verwezenlijking van het Socialisme hangt af van de ontwikkeling van het grootbedrijf door de toepassing van stoom en electriciteit, de verscherping der tegenstelling tusschen armoe en rijkdom, de groei van het kapitalisme tot een ondragelijke geldtyrannie, die een natuurlijk, hevig verzet in het leven roept, van allerlei vragen, die met Jezus en zijn Evangelie niet te maken hebben. Men kan de vervorming van het kapitalisme tot het Socialisme op grond van bepaalde meeningen over de maatschappelijke ontwikkeling als zekerheid aanvaarden, en aanhanger van Hegels of Büchners filosofie, Boedhist, Christen of agnosticus zijn. Terecht erkent de internationale Sociaaldemokratie in de niet zeer gelukkige formule, godsdienst-privaatzaak, de vrijheid van godsdien-

Sluiten