Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk vinden en zou er geen verlangen en streven naar het Socialisme zijn. De socialistische beweging is een reactie tegen het kapitalisme veel meer van het geweten dan van de maag.

Robertson teekent het verband tusschen het Christendom en de sociale en politieke toestanden in dit beeld. De atmosfeer heeft direct niets te maken met den bouwstijl. Toch zullen temperatuur en lichtsterkte van grooten invloed zijn op de wijze van bouwen, den vorm van deuren, vensters en vertrekken. Zoo hangt de bouw der maatschappij ook samen met de zedelijke atmosfeer, waarin zij verkeert. Het kapitalisme past niet bij de atmosfeer van het Christendom.

In den loop der tijden beginnen zedelijke beginselen hun heerschappij over steeds grooter gebied uit te breiden. Aanvankelijk bepalen de wetten van liefde en trouw, rechtvaardigheid en vrede zich tot den kleinen kring van de familie of de complex van families, den stam. De omgang tusschen de rassen en volken wordt ook thans nog niet door zedelijke regels beheerscht. Kracht gaat boven recht, voordeel boven trouw. Maar de sfeer der zedelijke regels begint zich uit te

Sluiten