Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te mechanisch wordt voorgesteld. Een bekeerd mensch, die niet alleen zijn eigen ziel ziet en verzorgt, zal geen vrede kunnen hebben met de oude maatschappij en voor een nieuwe gaan ijveren, mede omdat velen in de oude samenleving niet gered kunnen worden. Een nieuwe samenleving zal vrij zijn van het contrast tusschen armoede en rijkdom, van het onrecht, gebrek bij harden arbeid, van standsverschil naar bezit, maar de zonde zal uit haar sterk bolwerk, de sociale misstanden, vluchten naar nieuwe verschansingen en in andere blijven, daarom geldt ook dan: Bekeert u! Individualisme en Socialisme zijn geen tegenstellingen; het individueele leven, dat onder het kapitalisme bekneld en misvormd wordt, zal zich onder het Socialisme schoon en krachtig ontwikkelen.

Zoo ziet de Christensocialist harmonie tusschen Jezus' gebod van den nieuwen mensch en den socialisti schen eisch eener nieuwe samenleving en noemt hij zich als aanhanger der oude en jonge wereldbeweging naar beiden.

Men heeft het Socialisme pessimistisch genoemd tegenover het heden en optimistisch tegenover de toekomst. Zoo was ook Jezus. Hij geloofde

Sluiten