Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingaan. Vergadert u geen schatten op de aarde. Gij kunt niet God dienen en den Mammon. Dit zijn woorden van Mattheus en Marcus. Wordt hierin alleen gewaarschuwd tegen de verleiding des rijkdoms (Matth. 13 : 22) of de rijkdom zelf als een kwaad bedoeld, gewaarschuwd tegen de onbeteugelde gevaarlijke vlammen of tegen het vuur zelf? De raad tot den rijken jongeling geldt vrij zeker een speciaal geval, maar in de nabetrachting spreekt Jezus tot zijn leerlingen in het algemeen over degenen, die goederen bezitten.

Het prijsgeven hunner goederen door de rijken is natuurlijk geen oplossing der sociale kwestie. Door zich arm te geven, vermeerdert men het getal armen met één. Maak de bedelcenten tot bedelmuntjes en gij verhonderdvoudigt met uw gift het bedelvolk, maar brengt geen recht en vrede en welvaart in het maatschappelijk leven. Jezus heelt zich niet bemoeid met het vraagstuk van de verdeeling der aardsche goederen. Hij wees alleen op het zedelijk kwaad, dat niet in een bizonder geval maar als regel door den rijkdom wordt veroorzaakt. Om dat kwaad heeft Jezus den rijkdom veroordeeld. In theorie heeft Luther

Sluiten