Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volk het gewoonlijk weet en begrijpt. In het persoonlijk leven kunnen wij ernst maken met de wet der broederschap, in de maatschappelijke verhoudingen weten wij er geen raad mee.

Het Socialisme, dat de concurrentie wil vervangen door samenwerking, is in dit grootsche streven geheel in de lijn van het Evangelie. Het baseert dit streven niet op een al te optimistisch oordeel van het menschelijk karakter, het onderschat niet de natuurlijke zelfzucht en overschat niet de kracht der naastenliefde; het appelleert op het gezond verstand evenzeer als op de solidariteit, het eischt samenwerking in aller belang ook in het welbegrepen eigenbelang. Het strijdt voor een coöperatief gemeenebest, steunend op den gemeenschapszin maar ook op de natuurlijke zelfliefde, die door Christus in het groote gebod niet werd vergeten. Wederom afgezien van zijn sociale en politieke uitvoerbaarheid is het Socialisme de eenige maatschappijvorm, waarmee de éénheid van het menschelijk geslacht, door Jezus gepredikt, in harmonie is. Jezus richt zich tot de cel, den enkeling, het Socialisme tot het organisme, de maatschappij. Zij sluiten elkander niet uit, maar vullen

Sluiten