Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit is nu anders geworden. Het is gebleken, dat er godsdienstige behoeften onbevredigd bleven ook ondanks de ernstigste pogingen om den voorbeeldigen Nazarener na te volgen. Een verdiept zondebewustzijn en een verheven Godsbegrip moesten de klove tusschen den mensch en zijnen God wel verbreeden en maakten dus het geloof aan eenen Middelaar weer noodzakelijk. Men vroeg zich daarenboven af, of de geïdealiseerde stichter van het Christendom inderdaad voor menschen van onzen tijd wel iets meer kon beteekenen dan bijv. Sokrates of Luther, tenzij hij zelf iets meer dan een gewoon mensch was geweest. Zoo kwam er, op de wijze der gemoedelijkheid, eene reactie tegen de ontkenningen van een vorig geslacht. De zoogenaamde Oud-modernen moeten tegenwoordig al rekening gaan houden met een verschijnsel, dat zich niet langer met hooghartig handgebaar als terugval tot een verouderd standpunt laat afwijzen. Zeiven dragen zij er roem op, dat de oorsprong hunner richting niet aan verstandelijke overwegingen, maar aan eene godsdienstige herleving moet worden toegeschreven; welnu, de „Malcontenten" in hunne

Sluiten