Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar goed recht zal bewijzen, moet dat geschieden doordat wij hare redelijkheid aantoonen. Er is dus hooger autoriteit dan onze persoonlijke meening, die achterna maar al te vaak in stede van eene goedgefundeerde overtuiging een ondoordacht vooroordeel blijkt te zijn geweest. Het denken, dat zich in spreken uit, moet in laatsten aanleg beslissen, of iemands meening meer is dan een onberedeneerd en slechts voor kennisgeving aan te nemen gevoelen.

Nu is men in onze kringen over het algemeen op godsdienstig denken niet bijzonder gesteld. Men waardeert het godsdienstig gevoel en den zedelijken wil; religieuze verheffing en door religie gewijde zedelijkheid staan in eere, maar eene rechtvaardiging van godsdienstige ervaringen voor het denken wordt van te voren reeds met zekeren argwaan bejegend. De moderne richting heeft ook wel hare denkers gehad en naar oplossing van moeilijke vraagstukken getracht, maar men kan het toch den tegenwoordigen Modernen niet aanzien, dat een man als Scholten hun leermeester is geweest. Van diens negatieve werkzaamheid op het stuk van Schrift en Overlevering

Sluiten