Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht, wat de religieuze mensch daaraan heeft. Het spreekt vanzelf, dat het niet volkomen met de philosofie klopt, het behoort tot een anderen trap van het bewustzijn. Op den hoogeren trap verstaat men wat tot den lagere behoort, — maar niet omgekeerd.

Wij moeten vrijzinnig genoeg zijn om ook in de rechtzinnige opvattingen het ware te erkennen. Daarmede wordt dan geenszins bedoeld, dat onze beschouwingen zich volkomen dekken met wat de Kerk leert. Maar de Kerk zelve is zich in den loop der eeuwen, wat de leer betreft, ook niet gelijk gebleven.

Eigenlijk is het a priori reeds te verwachten, dat de Christelijke geloofservaring eene vollediger en juister uitdrukking vindt in de Kerkleer, aan wier formuleering de eeuwen hebben gewerkt, dan in de onberekenbare invallen van den eerste den beste uit onzen tijd. Men zal ons tegemoetvoeren, dat wij ons voor onze godsdienstige ervaringen onze eigen uitdrukkingen dienen te scheppen. Die eisch is echter onbillijk. Wij kunnen in de bestaande Christelijke leer het een meer accentueeren, het ander op den achtergrond

Sluiten