Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beeldende vorm, de voorstelling der waarheid. De Christelijke leer is eene gelijkenis, waarin het wezen van God en van de wereld en van beider onderlinge betrekking op voor de menigte bevattelijke wijze wordt voorgesteld. Het redelijk hechten aan zulk eene gelijkenis kan toch bezwaarlijk afgekeurd worden door Modernen, die met de gelijkenissen van Jezus bijzonder ingenomen plegen te zijn. Is bv. de gelijkenis van den Verloren Zoon gebeurd ? Het antwoord moet luiden: Neen; zij is een verdicht verhaal. Maar is zij waar ? Zij is zóó waar, dat zij in het éénmaal gebeuren niet opgaat, maar in alle gebeuren van menschelijk berouw en goddelijke schuldvergiffenis geldt. Het is juist het eigenaardige van de gelijkenis, dat zij den menschen den schijn der feitelijkheid voorhoudt, niet om hen daarmede te bedriegen, maar om hun de tijdeloos geldende waarheid voorstelbaar te maken.

Maar wat wil nu het geval? Wanneer wij, als menschen met wijsgeerige belangstelling, de redelijkheid van het oude leerstuk onthullen, dan roept men ons bestraffend toe: „Dat is aan het dogma „een zin onderschuiven, dien de opstellers er niet

16

Sluiten