Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Christologie hangt ten nauwste samen met de Theologie: Christus is de geopenbaarde God. Van Christus willen daarom zij niet weten, die beweren, dat God groot is en wij Hem niet begrijpen, dat Hij te geheimzinnig is, dan dat voor ons Godskennis mogelijk ware. Supranaturalisme en Rationalisme, hoe gebeten ook op elkander, gaan in dezen broederlijk samen. Bij het nietwillen-weten van Christus leggen echter de eersten den nadruk op het weten, de laatsten op Christus. Maar wie zegt, dat God onbegrijpelijk is, moet wel bedenken, dat hij daarmede geene eigenschap van God, maar alleen eene van zichzelven te kennen geeft.

Gelijk wij boven reeds zeiden, moeten wij hier afzien van de historische persoon van zekeren Jezus van Nazaret, aangaande wiens levensberichten de moderne wetenschap zich hoogst verdienstelijk heeft gemaakt in critischen zin, maar van wien in de eerste plaats geschiedkundig te weinig vaststaat dan dat wij er ons geloofsleven op zouden kunnen bouwen, en die vervolgens — en dat is nog erger — te ver van onzen tijd afstaat om door woord en voorbeeld bijzonder

Sluiten