Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onzinnigs en bespottelijks zou zijn. Dan verlangen wij er meer van te weten en de bedoeling en den zin er van te leeren kennen. Wat eeuwen lang door Christenen van allerlei kleur, onder wie de grootsten en geleerdsten, is beleden en als hartader van het Christendom is beschouwd, verdient nog onze overweging.

Vanouds is Christelijk geloof alleen daar aanwezig geacht, waar de ééne God beleden werd als de Vader, die Zich openbaart in den Zoon om zich mede te deelen in den Heiligen Geest. Daarvan wist bv. Israël niet af: God was wel een éénig God, maar in den afgetrokken zin van het woord: de Ééne Israël's sloot de veelheid van de dingen dezer wereld buiten. Het woord eenheid heeft eene drievoudige beteekenis; het begrip eenheid is op drieërlei wijze te denken. Zoo levert dit woord zelf een voorbeeld van onverstandige of liever meer dan verstandige, redelijke Drieëenheid. Wij spreken nl. van den chaos als van eene eenheid en bedoelen dan eene onordelijke, nog ononderscheiden massa, alles is daarin eenerlei. Dat is dan de onbepaalde eenheid. Bepaalde eenheid is bv. de ééne stem, die een

Sluiten