Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

godsdienst der uiterlijkheid is, waarin de innigheid al te zeer wordt gemist. Daarentegen gold God bij de Heidenen voor eene veelheid van goden, die zich in bosch en beek, in zon en maan openbaarden: de gansche natuur was goddelijk. Hierin sprak het juiste besef, dat de Natuur niet van God verlaten kon worden geacht. Het Christendom erkent de verhevenheid Gods boven de wereld als Vader en de eenheid Gods met de wereld in den Zoon; maar God is meer: Hij is Heilige Geest. Hij zit niet achter of in de zichtbare wereld, maar Hij is de macht, die al het zichtbare schept om het te overwinnen. Vader, Zoon en Geest, zij zijn niet te scheiden: het goddelijke boven de Natuur als haar Schepper; het goddelijke i n de Natuur als de ziel en het wezen der dingen; het goddelijke, dat i n het natuurlijke zich boven het natuurlijke verheft als de Heilige Geest, die de schepping herschept tot Gods Koninkrijk J). Vader, Zoon en Geest, die drie zijn één. God de Vader moet zich openbaren ; dat doet Hij in den Zoon; maar die

') Vgl. mijn stichtelijken bundel: Rust een weinig! bij P. N. van Kampen & Zn. te Amsterdam verschenen, blz. 84 vv.

Sluiten