Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestaan, dat enkel aan eindigheden kan worden toegekend; God is Leven, Zichzelven bestendigend door Zichzelven te verkeeren.

Zoolang Gods Geest over de ongeordende massa zweeft, heeft God Zichzelven nog niet verheerlijkt. God is eerst God, als Hij Zichzelven in de Schepping, de Openbaring van Zichzelven, leert kennen als Geest door de Gemeente, die zich in hare eindigheid als oneindig, in hare tijdelijkheid als eeuwig gevoelt. Vóór de wereld was, heet de Zoon reeds heerlijkheid te hebben genoten bij den Vader. De Zoon was bij God, de Zoon was God, leert het vierde Evangelie. De Wereldgedachte leefde in den Vader, 't Is er mede als met een beeldhouwer, die de gedachte van een nieuw werk bij zich omdraagt. Tot in bijzonderheden is het denkbeeld gerijpt in zijn geest, en met het oog zijns geestes ziet hij het reeds vóór zich. Maar nog heeft het geen aanzijn buiten hem; nog is het bij hem, hijzelf is het. Totdat hij het buiten zich stelt: in marmer houwt hij het uit; de gedachte, die in hem leeft, legt hij neer in den ruwen steen en geeft daaraan den vorm eener levende schoonheid. De kunste-

Sluiten