Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan ons, maar hij is juist onze redder u i t het natuurlijke, omdat dit niet onze bestemming, maar slechts punt van uitgang voor ons is en moet worden opgeheven en verheven tot geestelijkheid. Als Profeet kondigt hij ons Gods Koninkrijk aan en wijst ons op de geboden daarvan; als Priester verwerft hij ons door zijne eigen offerande den toegang tot dat Rijk; als Koning heerscht hij in dat Rijk en handhaaft ons in ons burgerrecht.

Hij is de Middelaar tusschen God en Wereld. De beide uitersten heeft hij in zich. De Israëliet maakt beeld noch gelijkenis van God, maar heeft Hem dan ook altoos ver verwijderd; de heiden ziet Hem als eindigheid en is daardoor al te gemeenzaam met Hem; de Christen ziet Gods beeld in den Godmensch Jezus Christus. Het leerstuk van de menschwording Gods wischt het onderscheid niet uit tusschen het goddelijke en het menschelijke: het berooft het eerste niet van zijne verhevenheid en ontzegt aan het laatste niet zijne betrekkelijke waarde; neen, het leert, dat in den Geest God en de menschheid zijn verzoend.

Vragen wij wat, historisch gesproken, tot de Christologie heeft geleid, dan hebben wij aan het

17

Sluiten