Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oneindige overheerscht in hem, gelijk blijkt uit zijne Opstanding. De eerste en de tweede Adam zijn één en dezelfde, en elke mensch heeft trekken, die beurtelings herinneren aan het eene of het andere beeld.

Het leven van Jezus Christus is lijden, om de tegenstrijdigheid, dat hij als de Oneindige in het eindige is gezet. Dat lijden bereikt zijn hoogtepunt aan het einde zijns levens, gelijk het Apostolische Symbolum leert. De hedendaagsche orthodoxie van allerlei kleur, die zich angstvallig aan de historiciteit der heilsfeiten vastklemt, vat de woorden „onder Pontius Pilatus" als eene tijdsbepaling op van het lijden des Heeren, die zich tegen elke allegorische verdamping of vervluchtiging der feitelijkheid verzet. Intusschen geeft de Heidelberger op de 38e vraag:,,Waarom heeft hij onder den Rechter Pontius Pilatus geleden?" ten antwoord: „opdat hij, onschuldig onder den wereldlijken Rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede „van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan „zoude, bevrijdde". Hier is de bepaalde individu Pontius Pilatus tot „den wereldlijken Rechter" in het algemeen gemaakt. Wij kunnen zeggen: de

Sluiten