Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nedering geweest: uit den hemel naar de aarde, de sfeer der onvolkomenheid ; nog dieper en dieper gaat het, tot in het Rijk des Doods zelfs; maar als Christus zelf de Dood blijkt van het eindige, dat hij aangenomen heeft, dan is de Dood gedood en volgen Opstanding en Hemelvaart als openbaringen van zijne verhooging. Alle eindigheid is ontkenning van de Oneindigheid; maar als de eindigheid zelve ontkend wordt door zichzelve dan is de ontkenning der ontkenning gelijk bevestiging.

De Godmensch zoekt zichzelven niet, maar geeft zichzelven. En den zijnen zal hij den Geest niet kunnen geven, als hij zelf niet eerst den geest geeft aan het kruis. Zijn lijden en sterven is de keerzijde van de erfelijke zondigheid des menschen. Niet enkel onze vervreemding van God moet in Adam's val zichtbaar worden gemaakt; ook onze verzoening met God moet tot voorstelbaarheid komen aan de gehoorzaamheid en de gelatenheid, ja, de blijmoedigheid van den Godmensch, die het eindige leven in den dood geeft om zoo het eindige te verheffen tot Oneindigheid. Hij is niet dood om dood te blijven; dan zou de menschheid weder van God verlaten zijn; maar Christus is

Sluiten