Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dood om den Dood zeiven te gebruiken als middel ten eeuwigen leven. Ten derden dage staat hij op, d.w.z. na een weinig tijds; al blijft hij niet in den dood, hij moet er toch een weinig tijds in verblijven, naar de wijze der voorstelling, die alles als feiten beschouwt en voor feiten immers tijd noodig heeft. Hij staat op in een lichaam; de persoonlijkheid gaat niet verloren, maar blijft bewaard; Christus is geen schim of schaduw, maar dezelfde als die geleden heeft en gestorven is; de gevolgen van dat lijden en sterven zijn nog aanwezig in den Verrezene, want zijn lichaam draagt de litteekenen van het doorgestane lijden; de wereldoverwinnaar van den Paaschmorgen heeft nog aan zich de herinneringen aan den Goeden Vrijdag. De Wereld is overwonnen en toch toeft de Verrezene nog in de wereld; de Smart is overwonnen en toch spreken de genezen wonden nog dagelijks van de smarten Gods. Niets gaat verloren: al wat God werkt blijft voortbestaan, zij het ook in gewijzigde gedaante en onder veranderde vormen; alle dood Gods en elk lijden Gods wortelt in de Eeuwigheid. Christus staat op in een verheerlijkt lichaam. Het lichaam, dat

Sluiten