Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te voren beletsel en belemmering is geweest voor de ontvouwing des Geestes, dat is nu middel geworden om dien Geest luisterrijk te openbaren en met dat doel dringt het zelfs door gesloten deuren heen, ja, welbeschouwd, is het dus weer geen lichamelijkheid, geen vleesch, het is de vergeestelijking daarvan, die nog niet voltooid is, nog niet volkomen, maar die haar toppunt zal bereiken, als de Heer ten hemel is gevaren en op Pinkster als Geest over de Gemeente wordt uitgestort. Uit den hemel is het Woord Gods gekomen, tot den hemel keert het terug, en zoo voort, altoos heen en weder; er is eene eeuwige wisselwerking, eene duurzame verbinding tusschen hemel en aarde. Gelijk de wolken zich ontlasten op het aardrijk en hun water verdampt en ten slotte weder aan het hemelgewelf teruggegeven wordt, zóo daalt Gods leven uit den hoogen neer en keert tot den hoogen weder, vice versa, heen en terug, waarbij de menschheid denzelfden zegen ervaart als het dorstig land, dat den milden zomerregen gretig inzwelgt: wij zijn aan dat goddelijke levensproces ons eigen geestelijk leven verplicht.

Sluiten