Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven in den tijd aannemen en afleggen naar welgevallen. Maar de waarheid van al het eindige is de Oneindige. God is de Alpha en de Omega; begin en einde van het heilsproces zijn in Hem één.

Het komen van den Christus om te oordeelen levenden en dooden vormt den overgang tot de leer van den Heiligen Geest; het is nog als een toekomstbeeld gedacht, als zullende plaats vinden in één punt des tijds: dat behoort tot de wijze der voorstelling, maar is toch niet zonder zin. Het oordeel voltrekt zich wel aldoor, de wereldgeschiedenis is wel het wereldgericht, maar de ontwikkeling is nog niet afgeloopen, het eindoordeel kan dus nog niet geveld zijn. De menschwording Gods, de kruisiging, de opstanding, de hemelvaart, de uitstorting van den Heiligen Geest; zij alle zijn gelijkelijk als feiten naar het verleden verlegd; alleen de komst ten oordeel niet, omdat, ware het anders, de toekomst er buiten zou vallen. Toch geldt het oordeel niet alleen voor hen, die het zullen beleven, maar over allen, dus ook over de dooden.

Christus zal alzoo komen, gelijk hij ten hemel

Sluiten